Press Release

Taarifa kwa Umma kwa Wamiliki wa Leseni za Utafiti na Uchimbaji wa Madini

Wakala wa Jiolojia Tanzania (Geological Survey of Tanzania - GST) inawakumbusha wamiliki wote wa Leseni za Utafiti na Uchimbaji Madini kuwasilisha takwimu na taarifa za utafiti/uchimbaji wa madini nchini.

Uwasilishwaji wa taarifa/takwimu hizo ni kwa mujibu wa vifungu vya Sheria ya Madini, Kifungu cha 27F (3) na (4) cha Sheria ya Madini Na. 14 ya Mwaka 2010 kama ilivyorekebishwa na ʺThe Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act No. 7, 2017ʺ. Vifungu hivyo vinaelekeza kama ifuatavyo:
27F.-(3) The mineral right holder shall submit to the Geological Survey of Tanzania the following accurate mineral data:
(a) geological maps and plans;
(b) geophysical and geochemical raw data;
(c) processed and interpreted data or maps;
(d) technical reports;
(e) core samples and its mineral exploration database; and
(f) any other information as may be required.
(4)The mineral right holder shall give copies of data generated under subsections (2) and (3) to the Geological Survey of Tanzania free of charge.

Kutokana na sheria hii, ni lazima taarifa hizi ziwasilishwe Geological Survey of Tanzania (GST) kila baada ya miezi mitatu (quarterly basis) kuanzia Oktoba 2017.

Imetolewa tarehe 10 Januari 2018 na:

Mtendaji Mkuu,
Wakala wa Jiolojia Tanzania,
Mtaa wa Kikuyu, Jengo Na.8
S.L.P 903, DODOMA,
TANZANIA.

Simu: +255 26 2323020/0754497533
Nukushi: +255 26 2323020
Barua pepe: madini.do@gst.go.tz
Tovuti: http:www.gst.go.tz
Portal: www.gmis-tanzania.com

Taarifa Kuhusu Matetemeko ya Ardhi yaliotokea Mkoani Dodoma

Wakala unapenda kuufahamisha umma kwamba kulikuwa na matukio ya matetemeko ya ardhi ambayo vitovu vyake vilikuwa katika maeneo ya Haneti Mkoani Dodoma umbali wa kati ya kilomita 72 hadi 79 kaskazini Mashariki ya mji wa Dodoma. Matetemeko hayo yenye ukubwa wa kati ya 1.5 na 4.7 katika kipimo cha Richter yaliweza kusababisha mitikisiko ambayo ilisikika katika maeneo mengi ya mkoa wa Dodoma. Taarifa hizi kama ambavyo zimeoneshwa katika jedwali hapo chini zimenakiliwa kutoka katika kituo cha kuratibu matetemeko ya ardhi kilichopo Dodoma mjini:-

Tarehe Muda wa tukio Latitudo (KUS) Longitudo (MAS) Ukubwa Kina
4/12/2017 08:24:10.83 Mchana 5 33.24¹ 36 3.8¹ 2.6 Richter Km 15
4/12/2017 03:53:0.39 Usiku 5 36.30¹ 36 2.2¹ 1.5 Richter Km 15
5/12/2017 08:57:0.15 Usiku 5 40.85¹ 36 14.5¹ 4.7 Richter Km 15
5/12/2017 11:40:26.91 Alfajiri 50 37.97¹ 36 9.0¹ 3.5 Richter Km 15

Mpaka sasa wakala haujapata taarifa za kutokea kwa madhara kutokanana na matetemeko hayo ingawa baadhi ya wananchi wa maeneo ya Haneti na Dodoma mjini wamethibitisha kwamba mitikisiko ilikuwa mikubwa kiasi cha kusababisha hofu hususan tukio lililotokea majira ya saa 8 usiku.
Wakala unaendelea kufanya mawasiliano katika maeneo mbalimbali ili kupata taarifa kuhusiana na matukio hayo. Aidha wananchi wanashauriwa kuchukua tahadhari kama ambavyo wamekuwa wakielekezwa na wataalamu wa mitetemo ili kujikinga na madhara yanayoweza kutokea kutokana na matetemeko ya ardhi. Wananchi pia wanashauriwa kutoa taarifa kwa uongozi wa maeneo yao ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa ikiwa ni pamoja na kupeleka wataalamu wa mitetemeo ya ardhi katika maeneo husika kwa wakati.

Kwa mawasiliano zaidi na ushauri wasiliana nasi kwa namba 0262323020 au 0754310570

Imetolewa na
Kitengo cha Majanga ya Asili
5/12/2017

Taarifa kuhusu tetemeko la ardhi lililotokea tarehe 25 mei 2017 mkoani geita

Mnamo tarehe 25 Mei 2017 majira ya saa 06:55:28.29 mchana kulitokea tetemeko la ardhi ambalo lilisikika katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Geita. Tetemeko hilo pia lilisikika katika miji ya Mwanza, Shinyanga na Ushirombo. Tetemeko hilo lilizua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa mkoa wa Geita na Shinyanga na kusababisha taharuki kubwa. Wakala unaendelea kufanya mawasiliano ili kupata taarifa zaidi kutoka maeneo mbalimbali.

Aidha Wakala ulichakata takwimu za mitetemo ya ardhi zilizonakiliwa kutoka katika kituo chake cha Dodoma ambazo zilionesha kwamba kitovu cha tetemeko hilo kilikuwa kaskazini mashariki ya mji wa Geita ambapo ni magharibi ya mji wa Sengerema likiwa na ukubwa unaofikia kiasi cha 5 katika kipimo cha Richter. Hata hivyo takwimu hizo ni za awali ambazo huenda zikawa na mabadiliko kidogo pindi Wakala utakapo kusanya takwimu kutoka kwenye vituo vingine na kuzichakata.

Wakala unawashauri wananchi katika maeneo hayo kuendelea kuchukua hatua za tahadhari kwani huenda mitetemo ikaendelea kujirudia.
Imetolewa na:
Wakala wa Jiolojia Tanzania (GST)
25 Mei 2017